Els nostres serveis

Obra pública

Per Organismes Oficials (Ajuntaments o altres administracions) ja que tenim Classificació Empresarial otorgada per la Junta Consultiva de Contractació.

Obra civil per a promotors privats

Edificació

Realitzem tant Obra nova d´ús residencial privat com rehabilitacions de tot tipus. 

Manteniment camins vials

Manteniment xarxa d'aigües de Cardona

Promoció

Habitatges privats com de naturalesa industrial.

La nostra maquinària

  • Giratoria Komatsu 290LC amb implementació de cullera, martell i pop.
  • Giratoria Liebher 900C amb implementació de cullera i martell.
  • Retro-excavadores JCB amb implementació de cullera i martell.
  • Mini Retro Bobcat S175 amb implementació de cullera i martell.
  • Rodillo Manual.
  • Compactador Lebrero 120.
  • Compactador manual Granota.
  • Camió Dumper Astra. Tres eixos.
  • Camió Grua Renault amb 18m.de ploma.
  • Grua Torre automuntant.